Sammanfattning av SFKK:s tionde styrelsemöte år 2020

2020-12-15

Styrelsen sammanträdde per telefon. Fokusfrågan för mötet var ST-utbildningen i klinisk kemi. Mycket tid lades vid arbetet med att uppdatera våra rekommendationer för vad som ingår i en ST-utbildning, att bevaka att relevanta kurser för ST-läkare arrangeras samt hur existerande internutbildningar vid Karolinska och Sahlgrenska kan spridas till fler åhörare. Andra viktiga frågor vid mötet var arrangerande av framtida vårmöten i spåren av Covid 19-pandemin, arbetet med en nationell definition av fasta inför provtagning samt arbetet med att modernisera organisationens hemsida. Dessutom fattades beslut om att acceptera Peru som medlem i IFCC och vem som ska nomineras till EFLM:s arbetsgrupp för postanalys.

Läs mer »

SLS arrangerar ”State of the Art Covid-19”

2020-11-09

SLS arrangerar tillsammans med sina sektioner  ”State of the Art Covid-19” som är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuds ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Evemanget äger rum 15-16:e december 2020.

Se Vetenskapligt program_state of the art covid19 alternativt besök SLS hemsida för mötet för mer information och anmälan. SLS har öppnat för möjlighet till gruppbokningar som ger mycket förmånligt pris till verksamheter och organisationer som bokar fler än 10 platser före 27/11.

Deadline för abstrakt är den 15/11. Tre posterpris på 10000kr vardera delas ut!

Läs mer »

Astrup-tävlingen 2020 är avgjord!

2020-10-13

Se video från Astrup-tävlingen genom att klicka här

Läs mer »