Årsmöte i SFKK 2021

2021-04-26

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK onsdagen 26 maj kl 16.15!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2021 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2020. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen även denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet.

Mötet kommer att äga rum kl 16.15 onsdagen 26 maj 2021 via Zoom och i anslutning till det digitala vårmötet som arrangeras av region Västerbotten.

Vi hälsar alla medlemmar mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse

Läs mer »

SFKKs aktiviteter under året 2020

2020-09-08

Kära medlemmar!

En del av er kanske funderar på vad SFKK gör och anledningar till att vara (och bli) medlem. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att dela med mig som ordförande av några av de aktiviteter som styrelsen ägnar sig åt. Uppdragen i styrelsen är ju ideella och det mesta får skötas parallellt och utöver de normala tjänster vi har. SFKK är en intresseorganisation för klinisk kemi i Sverige och en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS). Vi är ju nu också på god väg att bli medlemsförening i SLS och som del i SLS får SFKK regelbundet, vanligen minst någon till några gånger i månaden remisser med frågor att ta ställning till och bevaka ur vårt perspektiv från olika myndigheter och organisationer. Detta är en löpande uppgift för oss. Utöver det så bevakar SFKK specialistutbildningen (t.ex. med ST-kurser) för ST-läkare i vår specialitet som ju är en mycket viktig och central fråga för specialitetens fortlevnad och status. En relativt nystartad aktivitet är att ST-läkare får i uppgift att skriva texter om vanligt förekommande kliniskt kemiska analyser som sedan efter kvalitetsgranskning publiceras via www.internetmedicin.se. Här slås två flugor i en smäll i och med att ST-läkaren får läsa på och öva sig i att sammanfatta och uttrycka sig i skrift samtidigt som vi också syns tydligare gentemot övrig hälso- och sjukvård.

SFKK är ju en liten, men viktig förening och i den mån vi kan och har kapacitet till försöker vi påverka och synas inte bara i hälso- och sjukvård men ibland även i samhället i stort. Detta året har ju minst sagt varit speciellt och utmanande på många sätt och vis i brinnande coronapandemi. Flera av de profilområden som SFKK avsett att arbeta vidare med, t.ex. en vision/rekommendation för postanalys, har fått stå tillbaka för aktiviteter kopplade till pandemin. SFKK har exempelvis under våren bistått FoHM med kunskap, bakgrund och input i de rekommendationer för hantering av potentiellt smittförande prover på laboratorier som publicerats via FoHM. Diskussionerna har böljat fram och tillbaka och det har varit särskilt viktigt att belysa de villkor och arbetsförhållanden som råder på de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i landet för att nå hanterbara rutiner och samtidigt minimera riskerna för laboratorie-personalen. Jag anser att vi lyckats ganska väl med detta och är glad för att det inte tycks blivit någon större spridning av Covid-19 på laboratorierna i landet. SFKK har även medverkat till det vårdprogram som koordinerats av Infektionsläkarföreningen om Covid-19 och som blev klart i sin första version i slutet av juni. Våra insatser och bidrag vad gäller kliniskt kemiska analyser i vårdprogrammet var mycket uppskattade. Ytterligare ett inslag mer mot allmänheten var det debattinlägg jag tog initiativ till och skrev i SvD 2 maj tillsammans med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi om antikroppstestning vid Covid-19.

Detta är bara ett axplock av de aktiviteter som styrelsen bevakar och ägnar sig åt. Jag hoppas att ni medlemmar känner att vi i styrelsen företräder er på ett bra sätt och känner förtroende för oss. Om det är någon särskild fråga som ni önskar ta upp till diskussion så tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen! Ni är också varmt välkomna att delta i det digitala årsmötet som äger rum 6 oktober, vgs separat inbjudan och kallelse.

Med hopp om en ljusare framtid till er alla!

Vänligen,

Ivar Tjernberg

Ordf SFKK

Läs mer »

Årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00

2020-09-07

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2020 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2019. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet. 

Mötet kommer att äga rum kl 17.00 tisdagen 6 oktober 2020 med Zoom.

Vi hoppas att möjligheten att delta på distans denna gång möjliggör medverkan för ännu fler medlemmar!

Mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse

Läs mer »

2020-02-28: Angående rutiner på kliniskt kemiska laboratorier i Sverige beträffande det nya coronaviruset SARS-CoV-2

2020-01-30

Uppdaterad text 2020-02-28

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal som även inkluderar information till laboratoriepersonal inklusive kliniskt kemiska laboratorier. Här kan uppdaterad information följas.

Styrelsen för SFKK

Ivar Tjernberg, ordf

Läs mer »

Tack till Västerås!!

2019-09-24

Ett mycket stort och varmt tack till Laboratoriemedicin Västerås / Västmanland för ett synnerligen välarrangerat höstmöte!! Ett rikt och varierat vetenskapligt program kryddat med ett härligt socialt program och god mat – än en gång stort tack!! Nu med batterierna laddade efter såväl sommaren som med detta inspirerande möte tar vi oss an hösten och vinterns arbete med kraft och entusiasm!

I samband med årsmötet för SFKK som hölls i Västerås valdes en ny styrelse och årsmötet valde också efter omröstning att ansöka om att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Detta innebär från nästa år en ökad medlemsavgift för läkarna i SFKK med 150 kr till totalt 500 kr årligen per läkarmedlem. För övriga medlemmar i SFKK kvarstår medlemsavgiften oförändrad på 350 kr. Mer information om vad detta innebär för SFKK som organisation och för medlemmarna kan nås på följande länk.

Nästa Vårmöte i Klinisk kemi kommer att gå av stapeln i Umeå 12-14/5 2020! Notera i era kalendrar! Här finns hemsidan till detta kommande event – lägg in som favorit och bevaka inför anmälan!

Styrelsen för SFKK

 

Läs mer »

Höstmöte Västerås & Årsmöte SFKK

2019-08-23

Vi hoppas att alla haft möjlighet till vila och återhämtning under sommaren och att ni nu är laddade och förväntansfulla inför det stundande Höstmötet i Klinisk kemi i Västerås 10-12 september. Ni har väl alla anmält er?! Mer information om höstmötet och hur man anmäler sig finner man här: www.kliniskkemi2019.se !

Styrelsen för SFKK vill också passa på att informera om Årsmötet i SFKK som kommer att hållas tisdagen 10 september kl 17.00-18.00 i Hörsalen på Aros Congress Center i Västerås! Länkar till kallelse med bilagor samt verksamhetsberättelsen.

Välkomna!

Styrelsen SFKK

 

Läs mer »

EFLM:s databas över biologisk variation

2019-08-14

I samband med EuroMedLab i Barcelona så publicerades EFLM:s nya databas över biologisk variation efter arbete i EFLM:s working group ”Biological Variation” och task group ”Biological Variation Database”.

Läs mer »

EuroMedLab 2019 Barcelona

2019-05-27

Den här gången gick EuroMedLab av stapeln i Barcelona och det var för min del premiär för deltagande på detta möte. Konferensen var mycket lyckad och det vetenskapliga programmet innehållsrikt och varierat. Ett par ”heta” ämnen som berördes var epigenetik och BIG data tillsammans med en rad andra sessioner, flera hundra postrar och en välplanerad och proffsig utställningshall för leverantörerna att presentera sina produkter. Platsen för kongressen, Barcelona, visade sig från en vårhärlig men delvis något sval sida. Från Sverige var det uppskattningsvis ett 20-tal personer på plats med vilka det var trevligt att interagera i pauser och kvällstid. Sammantaget mycket lyckat och inspirerande. Nu närmast väntar sommaren och vi önskar alla medlemmar en skön och vilsam semester för återhämtning. Därefter ser vi fram emot kommande Höstmöte i Västerås!

Ivar Tjernberg

SFKK

Läs mer »

Medlemsavgift SFKK 2019

2019-05-06

Kära SFKK-medlem!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019. Avgiften är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704 senast 1 augusti. För medlemmar som bor utomlands: IBA N SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften.

 

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

Läs mer »

Nominera årets medarbetare!

2019-04-23

SFKK vill återigen uppmana medlemmarna i föreningen att föreslå årets medarbetare för bästa gärning för klinisk kemis utveckling under det gångna året. Vänligen inkom med era förslag senast den 12 augusti 2019! Priset som består i äran, 5000 kr samt ett diplom delas ut under kongressmiddagen på Höstmötet i Klinisk kemi i Västerås. Här finns mera information.

Bästa hälsningar från styrelsen i SFKK

Läs mer »