Medlemsavgift SFKK 2019

2019-05-06

Kära SFKK-medlem!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019. Avgiften är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704 senast 1 augusti. För medlemmar som bor utomlands: IBA N SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften.

 

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

Läs mer »

Nominera årets medarbetare!

2019-04-23

SFKK vill återigen uppmana medlemmarna i föreningen att föreslå årets medarbetare för bästa gärning för klinisk kemis utveckling under det gångna året. Vänligen inkom med era förslag senast den 12 augusti 2019! Priset som består i äran, 5000 kr samt ett diplom delas ut under kongressmiddagen på Höstmötet i Klinisk kemi i Västerås. Här finns mera information.

Bästa hälsningar från styrelsen i SFKK

Läs mer »

Integritetspolicy för SFKK

2019-03-20

Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) är en sektion i Läkaresällskapet i Sverige och en intresseorganisation för alla som är intresserade av Klinisk Kemi i Sverige. SFKK har upprättat följande integritetspolicy som bl.a. beskriver hur föreningen samlar in och använder personuppgifter. I policyn finns också en beskrivning av dina rättigheter som medlem i SFKK.

Styrelsen SFKK

 

Läs mer »

Vårmötet 2019 blir ett Höstmöte!

2018-11-25

2019 kommer Vårmötet i klinisk kemi att istället arrangeras som ett Höstmöte. Platsen för mötet blir Västerås som välkomnar oss till mötet 10-12 september och som också nu kan meddela att möteshemsidan, www.kliniskkemi2019.se,  finns upplagd. Mer information når ni således på Höstmötet 2019.

Läs mer »

Påminnelse medlemsavgift för 2018

2018-10-26

Kära SFKK medlemmar

 

Liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK.

Medlemsavgiften för 2018 är 350 kr.

Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946  eller Swish 1233885704  senast den 10  december.

För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936 SWIFT  ELLFSESS

 

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

 

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län Jönköping, 55185

Läs mer »

IFCC enkät senast 30/10

2018-10-17

Kära medlemmar i SFKK! IFCC önskar er hjälp med att besvara en enkät. Det tar ungefär 10 min i anspråk och ska göras senast 30/10. Enkäten handlar bl.a. om impact och effektivitet i IFCCs vetenskapliga publikationer och utbildningsprogram. Resultaten kommer att publiceras i IFCCs nyhetsbrev och på IFCCs hemsida. Här finner ni enkäten.

Läs mer »

Kontrollera era adressuppgifter!

2018-07-10

Så här under sommaren och i semestertider brukar det finnas tid att reflektera – skönt och välbehövligt! Måhända leder dessa reflektioner till att man tar ett steg vidare på karriärtrappan och byter jobb och arbetsplats…Eller så trivs man alldeles utmärkt där man är och behöver bara ladda batterierna inför kommande höst och vinter. I vilket fall….

…vill vi i SFKK skicka en sommarhälsning och uppmaning till alla medlemmar att logga in på hemsidan och kontrollera era adressuppgifter inklusive epost-adress så att dessa är uppdaterade och korrekta!

Med önskan om en fortsatt avkopplande sommar till er alla!

Styrelsen SFKK

 

Läs mer »

GDPR och SFKK

2018-06-14

Information om hantering av personuppgifter med EU:s nya dataskyddsförordning.

Kära/e SFKK-medlem!

Du är mycket viktig för oss och det är självklart att värna om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Nu stärks skyddet av dina personuppgifter ytterligare genom den nya dataskyddsförordningen. General Data Protection Regulation (GDPR) som EU tagit fram och som gäller från den 25 maj 2018.

Vi informerar dig härmed om att GDPR nu ersatt personuppgiftslagen (PuL).

SFKK är en professionsförening som är del av Svenska Läkarsällskapet. SFKK använder kontaktuppgifter bland annat adresser och telefonnummer. SFKK använder sig av e-postutskick till dig som medlem.

Du behöver inte göra någonting med anledning av den nya lagstiftningen.

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller om du vill få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här når du styrelsen.

 

Vänligen

Lars Breimer
ordförande
Svensk Förening för Klinisk Kemi

Läs mer »

Medlemsavgift för 2018

2018-05-17

Bäste SFKK-medlem

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018. Avgiften är 350 kr.

Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller via Swish till 1233885704 senast 31 augusti. För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Har du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvytè

Skattmästare SFKK

Läs mer »

Tack Uppsala!

2018-04-27

Vi tackar nu förstås Uppsala för ett fantastiskt välarrangerat vårmöte!! Såväl det vetenskapliga som det sociala programmet var innehållsrikt och mycket uppskattat! Nu gäller det att ta vara på de idéer och den energi vi fyllts av på mötet in i våra olika roller på hemmaplan. Härnäst i mötesväg väntar det nordiska mötet i Helsingfors 12-15 juni. Tills dess hoppas vi få njuta vackert vårväder och anledning att ta på sig solglasögonen.

Läs mer »