Fluorescerande likvor

RTEmagicC_Csv_med_fluorescein_beskuren_01.jpgDetta likvorprov väckte en del uppmärksamhet när det dök upp för cellräkning, vid en sökning i labdatasystemet fann vi att man en knapp vecka tidigare påvisat beta-traceprotein på 16 mg/L (klart förhöjt) i misstänkt likvorläckagevätska. Efter kontakt med beställaren (neurokirurg) framkom att man ett dygn före den aktuella provtagningen gett natriumfluorescein intratekalt i syfte att spåra likvorläckaget. Mest på kul körde vi ett absorbansspektrum också, där ett absorbansmaximum vid 490 nm väl kan stämma med natriumfluorescein.

Niklas Bark, Karolinska Universitetslaboratoriet

 

RTEmagicC_spektrum_fluorescerande_likvor.png