WHO om preanalys

Detta dokument från WHO från 2002 beskriver användningen av antikoagulantia i provrör och stabilitet av blod, plasma och serumprover.