Projekt Kurser

Projekt: Kurser under ST

Projektledare: IPULS

Representanter för klinisk kemi: Peter Ridefelt och Christian Löwbeer. Dessutom är tanken att någon/några ST-läkare skall delta

Projektbeskrivning

Projektbrev

Meddelande från IPULS:

Hej

Med anledning av den information som publicerats idag kring IPULS verksamhet förstår jag om det uppstår frågor hos er angående ert deltagande inom projektet Kurser under ST. Nedan är den information som nyligen har publicerats på vår hemsida, därefter följer information från mig specifikt för projektet.

IPULS verksamhet byter huvudman

Socialdepartementet har beslutat att huvudmannaskapet för IPULS kärnverksamhet – administration av SK-kurser och utvecklingsprojekt – skall övertas av Socialstyrelsen. I och med detta kommer Ipuls som bolag att på sikt upphöra. Vilken institution som tar över huvudmannaskapet för Ipuls övriga verksamhet, det vill säga inspektioner och kurscertifiering är ännu ej fastställt.

I och med att Ipuls uppgifter under de senaste tre åren expanderat och utvecklats kraftigt har staten visat ett allt större intresse och stöd för vårt arbete. Ipuls verksamhet har till delar bedrivits som ett myndighetsuppdrag och då är det också ett naturligt steg att huvudmannaskapet övergår till just en myndighet. Detta möjliggör även en fortsatt offensiv utveckling av vår kursverksamhet, säger Björn-Ove Ljung, vd för Ipuls.

Björn-Ove Ljung understryker att bytet av huvudmannaskap inte betyder att verksamheter läggs ner, och förhoppningen är att Ipuls nuvarande personal också kommer att beredas möjlighet att fortsätta sitt viktiga arbete, men under en ny huvudmans paraply.

Detta innebär inte någon förändring för projektet Kurser under ST annat än att vi efter årsskiftet kommer ha en annan huvudman, dvs projektet kommer då bedrivas direkt under en statlig myndighet, troligen Socialstyrelsen. Departementet har understrykit att projektet ska fortgå och vi har inte fått några andra direktiv.

Inplanerade workshops och utvecklingen av den webbaserade Utbildningsplaneraren fortgår enligt plan och för projektets del ser vi positivt på en närmare relation till Socialstyrelsen.

Med vänlig hälsning

Jenita Nilsson