Styrelsen

  • Ordförande, Vet. Sekr                                           Lars Breimer
  • Vice ordförande, Kommunikationsansvarig          Ivar Tjernberg
  • Sekreterare                                                          Johan Skogö
  • Skattmästare                                                        Inga Zelvyté
  • Ordinarie ledamot                                                 Maria Berggren Söderlund
  • Ordinarie ledamot                                                 Anne Svensson
  • Ordinarie ledarmot                                                Mats Ohlson
  • Suppleant                                                              Niklas Bark
  • Suppleant                                                              Eva Landberg
  • Nationell ST-studierektor                                      Niklas Bark