Styrelsen

 • Ordförande                                                        Ivar Tjernberg
 • Vice ordförande, Vet. Sekr                                 Inga Zelvyté
 • Sekreterare                                                       Johan Skogö
 • Skattmästare                                                     Eva Landberg
 • Kommunikationsansvarig                                  Anne Svensson
 • Ordinarie ledamot                                              Maria Berggren Söderlund
 • Ordinarie ledamot                                              Mats Ohlson
 • Ordinarie ledamot                                              Frida Gregoriusson
 • Suppleant                                                           Niklas Bark
 • Suppleant                                                           Finn Thormark Fröst
 • Nationell ST-studierektor                                    Niklas Bark