Stipendier

Stipendium från SFKK

SFKK utlyser årligen stipendier om 30.000kr. Summan om 30.000kr kan fördelas mellan fler stipendiater.

Stipendiet kan sökas för deltagande i kurser, studieresor, konferenser och kongresser, som är av värde för den biomedicinska fortbildningen inom klinisk kemi. Ekonomiskt stöd kan sökas för resa, kurs/möte/kongressavgifter, samt uppehälle.

Ansökan skall innehålla en presentation av sökande samt en motivering/beskrivning av sökandes syfte och mål för tilltänkt fortbildning/resa.

Redovisningskrav: En reseberättelse/artikel som publiceras på SFKK hemsida samt ev. i tidskriften Klinisk Biokemi i Norden skall redovisas senast en månad efter genomförd fortbildning. En bilaga med ekonomisk redogörelse till SFKK skall ingå.

Stipendiaten skall vara medlem i SFKK.

Anslag skall rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvireras i tid återgår till SFKK.

Försäkring och försäkringsskydd uppmanas stipendiaten att ordna på tillfredställande sätt.

Ansökningarna granskas av SFKK styrelse. Stipendiater utses av SFKK styrelse. Beslutet kan ej överklagas.

 

Ansökan mailas till kommunikationsansvarig, se under fliken Kontakt.

 

Styrelsen för SFKK