Hedersmedlemmar

Varje år utses en hedersmedlem i SFKK av styrelsen.

Det är fritt fram att nominera för alla medlemmar. Kontakta styrelsen.

Hedersmedlemmarna är:

Stefan Jacobsson

Britta Landin

Elvar Theodorsson

Kjell Grankvist

Per Bjellerup

Gunnar Nordin

Barbro Mårtensson

Anders Grubb

Anders Kallner

Bodil Olander

Gunnar Ronquist

Margareta Blombäck

Rosanne Forberg