Styrelsen

  • Ordförande Inga Zelvyté
  • Vice ordförande, Vet. Sekr Maria Tornemo
  • Sekreterare Johan Skogö
  • Skattmästare Morgan Lundgren
  • Kommunikationsansvarig Frida Gregoriusson
  • Ordinarie ledamot Eva Landberg
  • Ordinarie ledamot Manar Bitar
  • Suppleant Britta Willman
  • Suppleant Vakant
  • Nationell ST-studierektor Manar Bitar