Styrelsen

  • Ordförande Mats Ohlson
  • Vice ordförande, Vet. Sekr Inga Zelvyté
  • Sekreterare Johan Skogö
  • Skattmästare Eva Landberg
  • Kommunikationsansvarig Frida Gregoriusson
  • Ordinarie ledamot Soheir Beshara
  • Ordinarie ledamot Maria Tornemo
  • Suppleant Manar Bitar
  • Suppleant Britta Willman
  • Nationell ST-studierektor Manar Bitar