Nationell vägledning avseende IVDR

Styrgruppen för IVDR-nätverket uppmanar alla som är berörda och intresserade att gå med i det Teams-baserade IVDR-nätverket och därigenom få tillgång till både vägledning och diskussionsforum (och allt annat relaterat som finns där). Vägledningen är rådgivande och inte styrande och målsättningen är att fokusera diskussioner och samtal kring vägledningen och IVDR till en och samma plats. För att bli tillagd i IVDR-nätverkets teamsgrupp, kontakta den person i arbetsgruppen nedan som verkar i din sjukvårdsregion.