Uppdrag

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Klinisk kemi, Torbjörn Nilsson, 2016 och framåt

Ordinarie ledamot i Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigemöte, Daniel Garwicz, 2009 och framåt

Kontaktperson till SLS Språkvårdskommitté, Gunnar Nordin, 2012-2014

Konsultationsläkare SLF, Gunnar Ronquist, tillsvidare

EFLM General Meeting, Mats Ohlson, 2012 och framåt

EFLM Working Group: Preanalytical Phase (WG-PRE), Kjell Grankvist, 2012 och framåt

 

EFLM Working Group Congresses and Postgraduate Education , Lena Norlund, 2009 och framåt

EFLM Working Group on Accreditation and ISO/CEN Standards, Maria Lohmander, Corresponding Menber 2013 och framåt

EFLM Working Group on IVD Directive, Maria Lohmander, Corresponding Menber 2013 och framåt

EFLM Working Group on Postanalytical Phase, Andreas Hillarp 2017-18

EFLM Working Group on Allocation of laboratory tests to different models for performance specifications, Gunnar Nordin

EFLM Task and Finish Group Total error, Anders Kallner, Elvar Theodorsson

EFLM Task and Finish Group CPD Crediting System, Elvar Theodorsson

EFLM Task and Finish Group Laboratory Testing for Dyslipidemia, Jan Borén, Olov Wiklund

UEMS Section of Laboratory Medicine, Lena Norlund, 2011 och framåt

EFLM Science Committee (C-S), Elvar Theodorsson, 2014-2015

IFCC Working Group CDT, Anders Helander

IFCC Working Group CSF-proteins, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg

IFCC Committee Nomenclature for Properties and Units (C-NPU), Urban Forsum