Uppdrag

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Klinisk kemi, Elvar Theodorsson, 2020 och framåt.
Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigemöte, Ordinarie ledamot: Inga Zelvyté. Ersättare: Ivar Tjernberg.
NFKK, Per Bjellerup, ordförande, 2022 och framåt.
EFLM General Meeting, Mats Ohlson, Nationell representant, 2012 och framåt.
EFLM Working Group: Preanalytical Phase (WG-PRE) Britta Willman, Expert/Consultant, 2021 och framåt.
EFLM Working Group on Accreditation and ISO/CEN Standards, Maria Lohmander, Corresponding Member 2013 och framåt.
EFLM Working Group on IVD Directive, Maria Lohmander, Corresponding Member, 2013 och framåt.
EFLM Working group Register, Mats Ohlson Corresponding Member, 2023  och framåt.
EFLM TF Direct to consumer-testing, Finn Thormark Fröst, full member, 2023 och framåt.
UEMS- Charlotte Becker, Nationell representant.
IFCC- Per Bjellerup, Nationell representant
IFCC- WG-CSF-Proteins- Johan Gobom, ordförande (1st term 2018-01 – 2020-12). U. Andreasson , K. Blennow, E. Portelius och H. Zetterberg, medlemmar.
IFCC-WG-commutability, Patrik Lindstedt och Göran Nilsson, medlemmar.
IFCC- WG-SIA Standardisation of Insulin Assays, Hanna Ritzén, medlem.
IFCC-C-CB Committee on Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers, Ola Hammarsten, medlem.
IFCC -TF on Global Reference Interval Database, Peter Ridefeldt, medlem.
C-NPU Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) in collaboration with International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Rebecca Ceder, corresponding member 2021 och framåt.