Uppdrag

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Klinisk kemi, Elvar Theodorsson, 2020 och framåt

Ordinarie ledamot i Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigemöte, Ivar Tjernberg, 2021-22

NFKK, Per Bjellerup nationell representant, Mats Ohlson, SFKKs representant.

EFLM General Meeting, Mats Ohlson, Nationell representant 2012 och framåt.

EFLM Working Group: Preanalytical Phase (WG-PRE), Kjell Grankvist, Expert/Consultant 2012-2020.

EFLM Working Group on Accreditation and ISO/CEN Standards, Maria Lohmander, Corresponding Member 2013 och framåt.

EFLM Working Group on IVD Directive, Maria Lohmander, Corresponding Member 2013 och framåt.

EFLM Working Group on Postanalytical Phase, Andreas Hillarp, Member.

UEMS– Charlotte Becker, Nationell representant.

IFCC– Per Bjellerup, Nationell representant

IFCC- WG-CSF-Proteins– Johan Gobom, ordförande (1st term 2018-01 – 2020-12)

U. Andreasson , K. Blennow, E. Portelius och H. Zetterberg, medlemmar.

IFCC-WG-commutability, Patrik Lindstedt och Göran Nilsson, medlemmar.

IFCC- WG-SIA Standardisation of Insulin Assays, Hanna Ritzén, medlem.

IFCC-C-CB Committee on Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers, Ola Hammarsten, medlem.

IFCC -TF on Global Reference Interval Database, Peter Ridefeldt, medlem.