Uppdrag

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Klinisk kemi, Elvar Theodorsson, 2020 och framåt.
Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigemöte, Ordinarie ledamot: Inga Zelvyté. Ersättare: Ivar Tjernberg.
NFKK, Per Bjellerup, ordförande, 2022 och framåt.
EFLM General Meeting, Mats Ohlson, Nationell representant, 2012 och framåt.
EFLM Working Group: Preanalytical Phase (WG-PRE) Britta Willman, Expert/Consultant, 2021 och framåt.
EFLM Working Group on Accreditation and ISO/CEN Standards, Maria Lohmander, Corresponding Member 2013 och framåt.
EFLM Working Group on IVD Directive, Maria Lohmander, Corresponding Member, 2013 och framåt.
EFLM TF Direct to consumer-testing, Finn Thormark Fröst, full member, 2023 och framåt.
UEMS- Charlotte Becker, Nationell representant.
IFCC- Per Bjellerup, Nationell representant
IFCC- WG-CSF-Proteins- Johan Gobom, ordförande (1st term 2018-01 – 2020-12). U. Andreasson , K. Blennow, E. Portelius och H. Zetterberg, medlemmar.
IFCC-WG-commutability, Patrik Lindstedt och Göran Nilsson, medlemmar.
IFCC- WG-SIA Standardisation of Insulin Assays, Hanna Ritzén, medlem.
IFCC-C-CB Committee on Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers, Ola Hammarsten, medlem.
IFCC -TF on Global Reference Interval Database, Peter Ridefeldt, medlem.
C-NPU Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) in collaboration with International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Rebecca Ceder, corresponding member 2021 och framåt.