Medlemsförmåner

Som medlem i SFKK är du en del av ett forum för alla som arbetar inom Klinisk kemi i Sverige! Läs gärna mer om föreningens bakgrund under fliken Historia.  Med ett medlemskap i SFKK får du möjlighet att påverka vilka frågor föreningen ska arbeta med och du är varmt välkommen att engagera dig mer aktivt i föreningen om du vill. Du kan nominera hedersmedlemmar liksom årets medarbetare (eller kanske själv bli utsedd!) Om du vill kan du bidra med din sakkunskap i särskilda ärenden som att besvara remisser, enkäter och delta i arbetsgrupper. Styrelsen nominerar varje år flera skickliga yrkesverksamma personer från Sverige till olika internationella arbetsgrupper och kommittéer i IFCC och EFLM. För att bli aktuell för ett sådant uppdrag behöver man vara medlem i den nationella föreningen. Du får också möjlighet att söka resestipendium för yrkesrelaterade resor såsom för kurser och kongresser. Tidningen Klinisk biokemi får du hem i brevlådan såvida du angett en postadress i din registrering.

Som medlem i SFKK blir du automatiskt föreningsanknuten medlem i SLS, Svenska Läkaresällskapet, och kan ta del av deras individuella förmåner. Medlemmar med annan yrkesbakgrund än läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS. Några förmåner värda att nämna är

 • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
 • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
 • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
 • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
 • Information via nyhetsbrev.

Läs gärna mer på SLS hemsida, www.sls.se

 

Under 2024 får SFKKs alla medlemmar också ett automatiskt medlemskap i EFLM Academy (under förutsättning att medlemskapet var registrerat innan 7:e december 2023).
Detta medlemskap inkluderar

 • Tillgång till EFLM webinars
 • Online prenumeration på CCLM, EFLMs officiella tidskrift och flera andra tidskrifter såsom Clinical Chemistry, Clinical Biochemistry, Scandinavian Journal of Clinical och Laboratory Investigation mfl.
 • Obegränsad access till alla dokument i CLSI (clinical and laboratory standards) databasen.
 • EFLMs nyhetsbrev om aktiviteter och program
 • Tillgång till EFLM Syllabus course
 • Rabatterad avgift till EFLMs konferenser och kurser.
 • Möjlighet att söka resebidrag till EFLMs aktiviteter
 • Möjlighet att ansöka som EuSpLM (European specialist in laboratory medicine) för de som uppfyller kraven.

 

Medlemskapet i SFKK kostar för närvarande 500 kr per år för läkare och 350 kr per år för andra yrkeskategorier. Kostnadsskillnaden beror på avgift till SLS för läkarmedlemmar.