Nyheter

Medlemsavgift 2019

2019-10-24

Kära SFKK-medlem,

En vänlig påminnelse till alla aktiva medlemmar att kontrollera så medlemsavgiften är erlagd för 2019. Medlemsavgiften är 350kr och ska vara betald senast 30/11 till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften.

Erhålls ingen medlemsavgift kommer medlemskapet att upphöra vid årsskiftet.

Om medlemsavgiften är betald för 2019 finns det noterat i vårt register och ni kan bortse från påminnelsen.

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare SFKK

Läs mer »

Tack till Västerås!!

2019-09-24

Ett mycket stort och varmt tack till Laboratoriemedicin Västerås / Västmanland för ett synnerligen välarrangerat höstmöte!! Ett rikt och varierat vetenskapligt program kryddat med ett härligt socialt program och god mat – än en gång stort tack!! Nu med batterierna laddade efter såväl sommaren som med detta inspirerande möte tar vi oss an hösten och vinterns arbete med kraft och entusiasm!

I samband med årsmötet för SFKK som hölls i Västerås valdes en ny styrelse och årsmötet valde också efter omröstning att ansöka om att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Detta innebär från nästa år en ökad medlemsavgift för läkarna i SFKK med 150 kr till totalt 500 kr årligen per läkarmedlem. För övriga medlemmar i SFKK kvarstår medlemsavgiften oförändrad på 350 kr. Mer information om vad detta innebär för SFKK som organisation och för medlemmarna kan nås på följande länk.

Nästa Vårmöte i Klinisk kemi kommer att gå av stapeln i Umeå 12-14/5 2020! Notera i era kalendrar! Här finns hemsidan till detta kommande event – lägg in som favorit och bevaka inför anmälan!

Styrelsen för SFKK

 

Läs mer »

Höstmöte Västerås & Årsmöte SFKK

2019-08-23

Vi hoppas att alla haft möjlighet till vila och återhämtning under sommaren och att ni nu är laddade och förväntansfulla inför det stundande Höstmötet i Klinisk kemi i Västerås 10-12 september. Ni har väl alla anmält er?! Mer information om höstmötet och hur man anmäler sig finner man här: www.kliniskkemi2019.se !

Styrelsen för SFKK vill också passa på att informera om Årsmötet i SFKK som kommer att hållas tisdagen 10 september kl 17.00-18.00 i Hörsalen på Aros Congress Center i Västerås! Länkar till kallelse med bilagor samt verksamhetsberättelsen.

Välkomna!

Styrelsen SFKK

 

Läs mer »

EFLM:s databas över biologisk variation

2019-08-14

I samband med EuroMedLab i Barcelona så publicerades EFLM:s nya databas över biologisk variation efter arbete i EFLM:s working group ”Biological Variation” och task group ”Biological Variation Database”.

Läs mer »

EuroMedLab 2019 Barcelona

2019-05-27

Den här gången gick EuroMedLab av stapeln i Barcelona och det var för min del premiär för deltagande på detta möte. Konferensen var mycket lyckad och det vetenskapliga programmet innehållsrikt och varierat. Ett par ”heta” ämnen som berördes var epigenetik och BIG data tillsammans med en rad andra sessioner, flera hundra postrar och en välplanerad och proffsig utställningshall för leverantörerna att presentera sina produkter. Platsen för kongressen, Barcelona, visade sig från en vårhärlig men delvis något sval sida. Från Sverige var det uppskattningsvis ett 20-tal personer på plats med vilka det var trevligt att interagera i pauser och kvällstid. Sammantaget mycket lyckat och inspirerande. Nu närmast väntar sommaren och vi önskar alla medlemmar en skön och vilsam semester för återhämtning. Därefter ser vi fram emot kommande Höstmöte i Västerås!

Ivar Tjernberg

SFKK

Läs mer »

Medlemsavgift SFKK 2019

2019-05-06

Kära SFKK-medlem!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019. Avgiften är 350 kr. Betalningen sker till bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704 senast 1 augusti. För medlemmar som bor utomlands: IBA N SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften.

 

Med vänliga hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

Läs mer »

Nominera årets medarbetare!

2019-04-23

SFKK vill återigen uppmana medlemmarna i föreningen att föreslå årets medarbetare för bästa gärning för klinisk kemis utveckling under det gångna året. Vänligen inkom med era förslag senast den 12 augusti 2019! Priset som består i äran, 5000 kr samt ett diplom delas ut under kongressmiddagen på Höstmötet i Klinisk kemi i Västerås. Här finns mera information.

Bästa hälsningar från styrelsen i SFKK

Läs mer »

Integritetspolicy för SFKK

2019-03-20

Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) är en sektion i Läkaresällskapet i Sverige och en intresseorganisation för alla som är intresserade av Klinisk Kemi i Sverige. SFKK har upprättat följande integritetspolicy som bl.a. beskriver hur föreningen samlar in och använder personuppgifter. I policyn finns också en beskrivning av dina rättigheter som medlem i SFKK.

Styrelsen SFKK

 

Läs mer »

Vårmötet 2019 blir ett Höstmöte!

2018-11-25

2019 kommer Vårmötet i klinisk kemi att istället arrangeras som ett Höstmöte. Platsen för mötet blir Västerås som välkomnar oss till mötet 10-12 september och som också nu kan meddela att möteshemsidan, www.kliniskkemi2019.se,  finns upplagd. Mer information når ni således på Höstmötet 2019.

Läs mer »

Påminnelse medlemsavgift för 2018

2018-10-26

Kära SFKK medlemmar

 

Liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK.

Medlemsavgiften för 2018 är 350 kr.

Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946  eller Swish 1233885704  senast den 10  december.

För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936 SWIFT  ELLFSESS

 

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

 

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län Jönköping, 55185

Läs mer »