BMA Master- och Magisterprogram

Vid Uppsala Universitet finns möjlighet att söka ett masterprogram (alternativt Magisterprogram) i biomedicinsk laboratorievetenskap. Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika laborativa verksamheter med inriktning på forskning och utveckling, utredning, produktion, kvalitetskontroll och uppföljning, ledning, metodvalidering och informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska laboratorievetenskapliga området. Den vänder sig även till dem som avser att fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå. Mer information finns att tillgå här: Magister-Master info till klinisk kemi