SFKKs rekommendation om tillgång till tidskrifter

Nedan följer styrelsens förslag på de tidskrifter som ett regionalt sjukhusbibliotek, som minst, bör ha tillgång till:

Clinical Chemistry

Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation

International Journal of Laboratory Hematology

Clinica Chimica Acta

Clinical chemistry and laboratory medicine

Journal of Thrombosis and haemostasis

European journal of human genetics

Critical Reviews In Clinical Laboratory Sciences

Klinisk Biokemi i Norden