PNA

Nationellt nätverk av PNA-koordinatorer inom laboratoriemedicin har författat Nationella riktlinjer för patientnära analyser, PNA. Här publiceras Nationella PNA rekommendationer liksom Bilagor till Nationella rekommendationer , daterade 2020-04-20.