Equalis Rekommendationer

Här nedan återfinns länkar till Equalis rekommendationer för Laboratoriemedicin och PNA i nummerordning (uppdaterad 2022-06-01)

 

Morfologisk klassificering och bedömning av celler i blodutstryk (S001)
Beslutsgräns för U-Kreatinin vid drogtestning (S002)
Elforestolkning (S003)
Harmonisering av enheter för hormonanalyser (S004)
Kvalitetsmål för HbA1c-metoder vid diagnostik av typ 2 diabetes (S006)
Metod för APTT-mixning (S007)
Rapportering av troponin T (S008)
Narkotikaanalyser i urinprov (S013)
Åtgärdsgränser för PSA (S014)
Provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin (S015)
Blödningsdiagnostik i cerebrospinalvätska (S017)
U-proteinprofilbedömning (S018)
Åtgärdsgräns och kvalitetsmål för bestämning av kreatininrelaterade urinproteiner (S019)
Provtagningsrör med surt citrat för glukosanalys (S020)
Byte av referensintervall för P-ALP (S021)
Arbiträra skalsteg för urintestremsa (S023)
Referensintervall för differentialräkning av leukocytkoncentrationer i blod (S024)
Svarsrutiner för P-Kortisol (S025)
Referensintervall för plasmaproteiner (S026)
Beställning och svarsrapportering av narkotikaanalyser i urinprov (S027)
Åldersanpassat referensintervall för D-dimer i diagnostik av venös trombos (S030)
Provtagning vid drogtestning med salivprov (S031)
Nykterhetskontroll med alkoholutandningsprov (S032)
Alfa-Fetoprotein i serum/plasma bör uttryckas i måttenhet kIE/L (S033)
Kontrollprocedur för patientnära mätningar av protrombinkomplex med torrkemi(S034)
Referensintervall för PK(INR) (S035)
Råd om monitorering av egenbehandling med warfarin med analys av PT(INR) (S037)
Metodgruppering för löslig transferrinreceptor (sTfR) (S038)
Lipidstatus – icke-fastande provtagning och svarsrutiner (S039)
Transferrinmättnad bör rapporteras som fraktion (S040)
Åtgärdsgräns för F—Kalprotektin i Sverige (S041)
Harmonisering av analysupplägg samt grundläggande acceptanskriterier vid tekniskt godkännande av masspektrometriska analyser inom läkemedel och toxikologi (S042)