PNA

Nationellt nätverk av PNA-koordinatorer inom laboratoriemedicin har författat Nationella riktlinjer för patientnära analyser, PNA. Här publiceras riktlinjerna liksom bilaga i sina första versioner, daterade 2017-04-23.