Nyheter

Sammanfattning av senaste möten

2021-06-10

På kort tid har SFKK arrangerat tre möten.

I samband…

Läs mer »

Viktig information om avi samt hantering av nya SLS-medlemmar

2021-05-10

Angående föreningsanknutna medlemmar som fått avi från SLS

SLS har nyligen skickat ut påminnelseavi till individuella medlemmar. Enligt uppgift har…

Läs mer »

SFKKs rekommendation om tillgång till tidskrifter

Styrelsen har utarbetat ett förslag på tidskrifter som ett regionalt sjukhusbibliotek, som minst, bör ha tillgång till. För att…

Läs mer »