Nyheter

Sammanfattning av SFKKs tredje styrelsemöte 2021

2021-04-15

Mötets mest framträdande punkt handlade om postanalytiska rekommendationer samt larmlistor över kraftigt avvikande analyser. Vad gäller de postanalytiska rekommendationerna…

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs andra styrelsemöte 2021

2021-03-23

Årets andra möte handlade framförallt om postanalytiska funderingar. SFKK har som ambition att utverka en nationellt verkande rekommendation för…

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs första styrelsemöte 2021

2021-02-16

SFKK:s första styrelsemöte för året handlade mycket om framtiden för vårmötet…

Läs mer »