Höstbetraktelse i slutet av oktober

2014-10-22

Så har hösten verkligen anlänt, åtminstone i Kalmar och norrut i landet. Någon sa att det fortfarande är sommar i Skåne. De ständiga växlingarna i årstider får mig också att reflektera över de förändringar vi ser inom vår specialitet. Stora delar av min egen vardag som klinisk kemist är sig lik, men denna höst färgas också av omvärlden på ett sätt som vi kanske normalt inte funderar så mycket på. Jag tänker närmast på den mycket allvarliga Ebolasituationen i Västafrika. Lidandet för såväl sjuka som anhöriga och situationen för hjälparbetare känns overklig, avlägsen och närmast omöjlig att sätta sig in i. Dock finns förstås risken för import av fall även till Sverige. Därför har under hösten Socialstyrelsen publicerat rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av Ebola som man på lokal nivå försöker anpassa sig efter. Eftersom det just är en blodsmitta är det förstås mycket viktigt för oss inom vår bransch att hålla oss uppdaterade med information och riktlinjer så att vi lokalt på bästa sätt kan rusta oss för att hantera en situation där man behöver vår diagnostiska assistans. Flera lokala strategier bygger på att man utför patientnära analyser vanligen i samma rum som patienten och undviker att handha dessa prover inne på de större sjukhuslaboratorierna i öppna landskap med mer eller mindre slutna analyssystem. Det är önskvärt med tydligare vägledning för oss inom vår bransch och vi för en diskussion med Folkhälsomyndigheten som förhoppningsvis utmynnar en workshop med mera specifika råd för oss inom klinisk kemi.

Avslutningsvis vill jag rekommendera ett besök på våra norska grannars hemsida Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Här kan man samlat finna information om en stor mängd vanliga kliniskt kemiska analyser inkluderande bakgrund, indikationer, referensområde och tolkning.

Ivar Tjernberg, kommunikationsansvarig SFKK

Läs mer »

Inbjudan till sponsorer

2014-10-09

Om ni vill sponsra ST-kursen i Endokrinologi finns det möjligthet att marknadsföra sig under en av kursdagarna. Se infohär.

Läs mer »

Nu kan du anmäla dig till ST-kurs i Endokrinologi

2014-10-07

Den 19 – 23 januari går ST-kursen i endokrinologi i Sigtuna.

Anmälan, kursinformation samt preliminärt program hittar du här.

Läs mer »

3:e EFLM-BD konferensen om den preanalytiska fasen

2014-10-01

Nu är det dags att anmäla sig till konferensen om den preanalytiska fasen. SFKKs representant Kjell Grankvist är med och arrangerar.

Välkommen till Porto den 20-21 mars 2015.

Läs mer »