Påminnelse medlemsavgift för 2018

2018-10-26

Kära SFKK medlemmar

 

Liten påminnelse för de som vill fortsätta sitt medlemskap i SFKK.

Medlemsavgiften för 2018 är 350 kr.

Betalningen sker till bankgironr 178 – 6946  eller Swish 1233885704  senast den 10  december.

För medlemmar som bor utomlands : IBAN SE3490200000090232893936 SWIFT  ELLFSESS

 

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

 

Översyn av medlemsavgiften sker under december månad. De som har inte betalat sin medlemsavgift två år i rad förlorar sitt medlemskap i SFKK.

 

Har Du redan betalat medlemsavgiften, så kan Du bortse från detta.

 

Bästa hälsningar

Inga Zelvyte

Skattmästare SFKK

 

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län Jönköping, 55185

Läs mer »

IFCC enkät senast 30/10

2018-10-17

Kära medlemmar i SFKK! IFCC önskar er hjälp med att besvara en enkät. Det tar ungefär 10 min i anspråk och ska göras senast 30/10. Enkäten handlar bl.a. om impact och effektivitet i IFCCs vetenskapliga publikationer och utbildningsprogram. Resultaten kommer att publiceras i IFCCs nyhetsbrev och på IFCCs hemsida. Här finner ni enkäten.

Läs mer »