2023 års första styrelsemöte

År 2023 började delvis som 2022 slutade. Det är uppenbart att IVDR är en central fråga för svenska sjukhuslaboratorier och mycket arbete återstår med implementeringen av denna förordning i laboratorisk praxis. SFKK vill tillsammans med andra laboratoriska professionsföreningar att det ska finnas en nationell samordning i dessa frågor och vi arbetar med en skrivelse som vi kommer att ställa till relevanta myndigheter.

Vidare diskuterades tre vårdprogramsremisser, hur medlemmarna kan engageras mer i styrelsens arbete samt en av föreningens fokusfrågor inför framtiden; förutsättningarna för att förbättra fortbildning för specialistläkare i klinisk kemi. Därtill har det blivit dags att nominera årets medarbetare inom klinisk kemi.

En annan stor fråga för SFKK under våren är vårmötet i klinisk kemi som arrangeras i Göteborg den 2-5/5. Där kommer SFKK:s årsmöte arrangeras och vi välkomnar alltid kliniskt kemiskt intresserade till föreningen och styrelsen.