Anders Grubb hedersmedlem 2013

Anders Grubb blev årets hedersmedlem i SFKK.

Motiveringen lyder:

”Anders Grubb har under drygt 40 år engagerat sig med liv och lust för den Kliniska Kemin.Han har blivit en profil och en uppskattad kunskapskälla inom specialiteten och har gjort avtryck såväl lokat som nationellt och internationellt.”

Anders Grubb inledde sin labkarriär som laboratoriebiträde på Växsjö lasarett 1964.

Redan under medicinstudierna i Lund började han forska inom Medicinsk kemi. Forskningen var under Carl-Bertil Laurells handledning och utmynnade 1974 i avhandlingen ”Immunoglobins and crossed immunoelectrophoresis”.

Som klinisk kemist jobbade Anders länge, ända fram till 1989 på kemlab i Malmö. Men sedan 1989 har han varit professor i Klinisk Kemi i Lund.

Anders Grubb har varit en framgångsrik forskare. Senast 2010, på NFKK-mötet i Oslo, fick han Lorenz Eldjerns pris för sin långvariga och banbrytande forskning om Cystatin C.

Men Anders Grubb har också engagerat sig och varit omtyckt som lärare på medicinutbildningen och han har drivit ST-kurser i proteindiagnostik. Han har också deltagit i SFKKs utbildningsutskott under många år. Och i EQUALIS proteingrupp och IFCCs Cystatin C-grupp har han länge varit en drivande kraft.

Anders Grubb är således i både stort och smått en mycket värdig hedersmedlem i SFKK.

/Mattias Aldrimer, ordf