Anmäl dig för fritt inträde till Riksstämman

Bästa kollegor!

Hög tid att anmäla sig till Medicinska Riksstämman i Stockholm Waterfront 3-4 december 2015.

Sista chansen för fritt inträde för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet vid anmälan senast 15 november!

 http://www.sls.se/Riksstamman/

 Med vänliga hälsningar,

 Daniel Garwicz

Specialistläkare, med dr

 Representant för Klinisk kemi i Svenska Läkaresällskapets Fullmäktige