Ansökningsperiod för anslag från SLS 1/12-1/2

Nu startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från specialfonder. Sökanden ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018. Ansökningsperioden pågår från 1/12 till 1/2. Mer information på SLS hemsida. Lycka till!