Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Läkemedelsverket har nyligen publicerat behandlingsrekommendationer för antikoagulantia vid förmaksflimmer där även representanter för klinisk kemi i Sverige medverkat.

Här finns rekommendationerna och bakgrundsdokumentation