Årets andra styrelsemöte

De två största diskussionspunkterna vid årets och terminens andra styrelsemöte var IVDR och en specialistexamen för läkare i klinisk kemi. Frågorna är av sådan dignitet att de inte kunde avslutas vid sittande möte utan kommer att lyftas även framöver. Två frågor som däremot krävde mer skyndsamma beslut var vem som ska vara Sveriges representant i nordisk förening för klinisk kemi och vem vi vill se som ordförande i international federation of clinical chemistry. Besluten och diskussionerna är ännu inte mogna för publicering. Arbetet med bevakning och förbättring av postanalys fortsätter liksom arbetet med att uppgradera SFKK:s hemsida. Nästa möte arrangeras den 24/3.