Årets fjärde styrelsemöte

Vid årets fjärde styrelsemöte avhandlades stora saker inför hösten. Till exempel valdes årets medarbetare och tentativa hedersmedlemmar diskuterades. Vilka som fått så fina utmärkelser offentliggörs vid årsmötet som arrangeras vid höstmötet i klinisk kemi i Jönköping (20-22/9).

Därtill nominerades en ersättare som nationell representant i nordisk förening för klinisk kemi i och med att vår nuvarande representant sannolikt kommer bli ordförande för den föreningen inom kort.

Vidare diskuterades bland annat motioner inför Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte, nordiskt diskussionsforum om klinisk kemi, tidningen klinisk biokemi i Norden och de många kurser som kommer att arrangeras för ST-läkare i klinisk kemi under de kommande året.

 

Nästa möte hålls den 19/5.