Årets första styrelsemöte

Den 7/2 höll SFKK årets första styrelsemöte. Detta var ett förlängt möte som var tänkt som ett digitalt internat då det fysiska internatet ställts in med hänvisning till Covid-19-pandemin och de restriktioner den medför.

Vid mötet diskuterades det visionära och det mer vardagliga. En viktig fråga för den kliniska kemin i Norden är de nordiska mötena i klinisk kemi som arrangeras vartannat år. Nu har de två senaste möten ställts in, men vi har stora förhoppningar om att Stockholm 2024 ska bli en nystart och att mötena ska fortsätta därefter. På mötestemat diskuterades även de svenska mötena i klinisk kemi. Det är vår förhoppning att dessa ska vara fysiska snarare än digitala i framtiden och vi gläds att Jönköping 2022 är planerat som ett fysiskt möte.

Utöver detta diskuterades styrelsens arbetssätt och styrelsemedlemmarnas roller inom styrelsen.

Sammanfattningsvis inventerade vi styrelsen och blickade framåt för att göra år 2022 till ett aktivt år inom svensk klinisk kemi.