Årets sista möte 2023

Vid årets sista möte verkställde styrelsen ett tidigare beslut att ge alla SFKK-medlemmar en julklapp som varar hela 2024. Som medlem i SFKK kommer man under år 2024 ha tillgång till EFLM Academy, en förträfflig web-baserad tjänst för fortbildning inom laboratoriemedicin. Vi hoppas denna tjänst kommer att komma till stor användning för medlemmarna!

 Till vår glädje kunde vi även välkomna åtta nya medlemmar i föreningen!

 Vidare fortsatte vi förberedandet av det nordiska mötet i klinisk kemi som arrangeras i Stockholm september 2024. Detta möte är det första nordiska mötet på sex år eftersom två möten fick ställas in på grund av pandemin. Vi hoppas att, och är övertygande om, att mötet kommer bli ett fullkomligt strålande arrangemang och önskar alla kliniskt kemiskt intresserade välkomna dit. SFKK:s session ser ut att bli en riktig höjdare!

 Vi avslutar verksamhetsåret genom att tillönska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!