Årets sista styrelsemöte

Vid årets sista styrelsemöte diskuterades stora frågor inför år 2022. IVDR diskuterades förstås men även hur SFKK:s samarbete med Swedac kan fördjupas liksom arrangemanget av det symposium som SFKK ska arrangera vid det nordiska mötet i klinisk kemi som arrangeras i Reykjavik 10-13/5 2022.

Därtill har vi glädjen att meddela att SFKK:s rekommendationer för hur man ska fullgöra sin ST-utbildning enligt SOSFS 2015:8 nu är publicerade. Arbetet med att utarbeta rekommendationer för SOSFS 2021:8 kommer att inledas i början av nästa år.

Nästa möte blir ett internat i Västerås.