Årets tolfte styrelsemöte

Höstterminens näst sista styrelsemöte är till ända och det var det första mötet efter internatet som arrangerades i september. Styrelsen håller fortsatt fokus på hur vi kan arbeta med våra framtida fokusfrågor, men för att kunna göra det måste vi även hålla koll på det vi har för hand. För närvarande präglar införandet av IVDR mycket av diskussionerna vid sjukhuslaboratorierna i vårt avlånga land. Det är SFKK:s bestämda uppfattning att det utöver det regionala arbetet borde finnas en nationell samordning från berörda myndigheter. De som arbetar nationellt mot regionerna idag är förvisso både kunniga och driftiga, men de tycks göra det ideellt eller på regionalt uppdrag och har därmed ett oklart mandat. SFKK efterlyser en nationell myndighetsledd samordning av detta arbete så att inte varje region behöver uppfinna hjulet själv.

Nästa möte är årets sista och hålls digitalt den 17/12.