Årsmöte i SFKK 2021

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK onsdagen 26 maj kl 16.15!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2021 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2020. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen även denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet.

Mötet kommer att äga rum kl 16.15 onsdagen 26 maj 2021 via Zoom och i anslutning till det digitala vårmötet som arrangeras av region Västerbotten.

Vi hälsar alla medlemmar mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse