Årsmöte i SFKK 2022

Årsmöte i Svensk Förening för Klinisk Kemi kl 17.10 onsdagen den 21:a september 2022

Du som medlem i SFKK kallas härmed till årsmöte för organisationen. Mötet kommer att arrangeras som fysiskt möte i anslutning till höstmötet i klinisk kemi i Jönköping.

Plats: Konferensrum 11, Elmia kongress, Jönköping. Det finns även möjlighet att delta digitalt, kontakta då kommunikationsansvarig för tillgång till länk.

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2021 samt ekonomiska rapporter för 2021. Verksamhetsberättelsen kommer att publiceras senast 2022-09-09.

Alla medlemmar är mycket varmt välkomna till årsmötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse