Årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2020 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2019. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet. 

Mötet kommer att äga rum kl 17.00 tisdagen 6 oktober 2020 med Zoom.

Vi hoppas att möjligheten att delta på distans denna gång möjliggör medverkan för ännu fler medlemmar!

Mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse