Årsmöte SFKK 21 maj

Välkomna till SFKKs Årmöte, torsdagen den 21 maj kl 17.30.

Årsmötet hålls enligt tradition på vårmötet, i år på Conventum i Örebro.

Kallelse, verksamhetsberättelse och föregående årsmötesprotokoll finns publicerade här på hemsidan.

Välkomna!