Årsmötesprotokoll från Örebro

Nu finns årsmötesprotokollet från 2015 publicerat.