Diskussionsforum

DISKUSSIONSFORUM är ett Nordiskt och Baltiskt forum för ”small talk” och informationsutbyte inom laboratoriemedicin med omkring 700 deltagare. Diskussionsforum aktiverar den kollektiva kunskapen inom professionen – utan begränsningar. Diskussionsforum är öppet för alla och deltagande kostar inget. Kommunikationen på de skandinaviska språken eller på engelska. Användning av Google Translate rekommenderas som stöd vid språkhinder.

Diskussionsforum utnyttjar ett program som kan distribuera meddelanden, inklusive bilagor, till ett stort antal e-mailadresser. Adresslistan är hemlig, den sprids inte och den ligger på en skyddad server. Alla meddelanden granskas av redaktionen för att undvika irrelevanta meddelande men inget censureras.

För mer information och registrering, se NFKKs sida om Diskussionsforum.