Ekonomiskt stöd för fortsatt förvaltning av NPU-koder

Regeringen och SKL har kommit överens om kunskapsstöd i hälso- och sjukvården vilket bl.a. innebär att det kommer att skjutas till ca 1 Mkr till arbetet med standardiserade laboratorieresultat/NPU-koder. Mer information om överenskommelsen finns här.