Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränser

Inera har tidigare tagit emot en behovsbeskrivning från regionerna kring en tjänst till stöd för hantering av laboratorieanalyser över regiongränser, så kallade skickeprover. Efter en analys har Inera bedömt att en sådan tjänst går att utveckla, se information på Ineras hemsida.

Intresseanmälan för denna lösning har skickats till representanter i regionala programrådet, förteckning över lokala representanter återfinns här.

Informationsmöten om intresseanmälan hålls via Teams:

  • 5 december kl. 13.00 – 14.00
  • 14 december kl. 15.00 – 16.00 (detta möte kommer att spelas in och inspelningen publiceras på inera.se i efterhand).

Anmälan till något av informationsmötena skickas senast 4 december till rebecca.ceder@inera.se Teamslänk skickas till anmälda deltagare.