EQUALIS slutar att förvalta NPU-koder

EQUALIS har drivit införandet och därefter förvaltat NPU-koderna. Dessa har bland annat möjliggjort ett system för att föra över samt läsa laboratioriedata i Nationella Patientöversikten.

Finansieringen av förvaltandet har dock aldrig fått någon långsiktig lösning. SKL och Socialstyrelsen har inte kommit till beslut om vem som ska finansiera. Och nu har EQUALIS meddelat att man inte kommer att fortsätta förvaltningen eftersom man inte får några ekonomiska resurser för arbetet.

 

SFKK har i början på december skrivit till Socialdepartementet i ärendet.