Grönt serum

Prov 1:

grot1

Det visar sig att patienten fått isotop och patentblått i samband med operation och sentinel node.

Nytt prov 15 timmar senare:

grot2

Det kvarstår viss missfärgning av serum men mindre uttalat. Ang. ev. interferenser så har följande artiklar hittats: Ann Clin Biochem 2008; 45:289-292 och Ann Clin Biochem 2012; 49:510-511. Verkar som att hemolys, lipemi och ikterus indexmätningar kan påverkas.

Elisabet Söderström
Klinisk kemi, Sunderby sjukhus, Luleå