Hallonsaftfärgad plasma

Hydroxykobalamin i plasma. Det första provet togs mindre än ett dygn efter att man gett hydroxykobalamin i dosen 2 x 5 g. Efter ytterligare två dygn var plasma klart missfärgad, hallonsaft kom vi fram till att färgen liknade mest. Ett flertal analyser påverkas av höga koncentrationer av hydroxykobalamin, vissa nämns i FASS-texten för Cyanokit, men då interferenserna är metodberoende är man inte alltid hjälpt av FASS-texten. Lyckligtvis finns ett utmärkt arbete där interferenser utretts för flera vanliga analysinstrument: An evaluation of the interference of hydroxycobalamin with chemistry and co-oximetry tests on nine commonly used instruments. SJCLI  2011 Sep;71(5):378-86. PMID 21495916.

Niklas Bark, Karolinska Universitetslaboratoriet

Dag 1:

RTEmagicC_hydroxykobalamin_dag1.jpg

Dag 2:

RTEmagicC_Plasma_med_cyanokit_dag3.jpg