Valideringar & verifieringar

Validering av Etylenglykolmetod på kemiinstrument.

Mattias Aldrimer, Klinisk kemi och Transfusionsmedicin, Falun.