Fritt inträde till Riksstämman för medlemmar i SLS

I år blir det återigen en medlemsförmån för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet att gå in kostnadsfritt på Medicinska Riksstämman den 3-4 december.

www.riksstamman.se