GDPR och SFKK

Information om hantering av personuppgifter med EU:s nya dataskyddsförordning.

Kära/e SFKK-medlem!

Du är mycket viktig för oss och det är självklart att värna om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Nu stärks skyddet av dina personuppgifter ytterligare genom den nya dataskyddsförordningen. General Data Protection Regulation (GDPR) som EU tagit fram och som gäller från den 25 maj 2018.

Vi informerar dig härmed om att GDPR nu ersatt personuppgiftslagen (PuL).

SFKK är en professionsförening som är del av Svenska Läkarsällskapet. SFKK använder kontaktuppgifter bland annat adresser och telefonnummer. SFKK använder sig av e-postutskick till dig som medlem.

Du behöver inte göra någonting med anledning av den nya lagstiftningen.

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller om du vill få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här når du styrelsen.

 

Vänligen

Lars Breimer
ordförande
Svensk Förening för Klinisk Kemi