Höstens andra styrelsemöte

Vid höstens andra och årets nionde styrelsemöte diskuterades framförallt styrelsens arbetssätt för inkommande remisser. Vi beslutade att fördela ansvaret för remisser på ett tydligare sätt inom styrelsen. Detta för att kunna ägna mer tid åt vår fokusfråga. Vilken den kommande fokusfrågan är har dock inte beslutats. Den senaste frågan var postanalys där medlemmar av den tidigare styrelsen publicerat debattartikel i läkartidningen helt nyligen.

Andra frågor som diskuterades vid mötet var IVDR, hemsidan, ST- checklistan, EFLM Academy, EFLM Distance work – woking group samt ett förslag till internetmedicintext om erytrocytindices.