Höstens tredje styrelsemöte

Den mest centrala frågan vid höstens tredje och årets tionde styrelsemöte var det pågående arbetet med att försöka påverka implementeringen av IVDR (The In Vitro Diagnostic Regulation). Enligt styrelsen finns det många brister med förslaget då det riskerar att kraftigt försvåra möjligheten att erbjuda ovanliga analyser som inte är kommersiellt gångbara. Mindre vanlig testning som inte erbjuds av kommersiella aktörer kompliceras av förslaget då varje enskilt laboratorium måste ombesörja validering av sådana test en gång per laboratorium, istället för att endast verifiera testet enligt annans instruktion. IVDR innebär även andra svårigheter som till syvende och sist riskerar att försämra diagnostik och behandling av ovanliga tillstånd inom EU. Hur vi bevakar och påverkar denna fråga diskuterades ingående och mer information kommer att publiceras på diskussionsforum inom kort.

I övrigt diskuterades bland annat det nordiska möte inom klinisk kemi som kommer att arrangeras våren 2022, mediakontakt, kloka kliniska val och SFKK:s kommande internat.