Integritetspolicy för SFKK

Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) är en sektion i Läkaresällskapet i Sverige och en intresseorganisation för alla som är intresserade av Klinisk Kemi i Sverige. SFKK har upprättat följande integritetspolicy som bl.a. beskriver hur föreningen samlar in och använder personuppgifter. I policyn finns också en beskrivning av dina rättigheter som medlem i SFKK.

Styrelsen SFKK